Μίκρα Εργασίες

  • Προχωρούν οι εργασίες

    |
    Συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε μέχρι το τέλος του μήνα, οι εγκαταστάσεις της Μίκρας να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν και πάλι τις προπονήσεις της …

Back to Top