Είναι γεγονός! Ανάσταση για τον Γυμναστικό Σύλλογο!

Νόμος του Κράτους το σχέδιο, που διασφαλίζει την ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, βάζει φρένο στις απαιτήσεις χρεών και ξεμπλοκάρει εμπορικά και οικονομικά τον Ερασιτέχνη!

Ερασιτέχνης

Παμψηφεί πέρασε το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνεται και η σωτήρια ρύθμιση για τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, η οποία του διασφαλίζει την ακίνητη περιουσία του, αναστέλλει τις απαιτήσεις των χρεών από το Δημόσιο και ξεμπλοκάρει τον Ερασιτέχνη σε οικονομικό επίπεδο, επιτρέποντας την πλήρη και σε όλα τα επίπεδα επαναλειτουργία του!

Τεράστιο γεγονός για όλον τον Ηρακλή, καθώς ο ΓΣ ανασταίνεται, με ό,τι μπορεί να προοιωνίζει κάτι τέτοιο.

Η νομοθετική ρύθμιση για τον Ερασιτέχνη Ημίθεο, που πέρασε απόψε (4/2) από τη Βουλή αναφέρει επί λέξει:

“Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο σωματείο με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908», η χρήση των ακινήτων με 1) ΚΑΕΚ 1900443816003/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ 28.342,00 τ.μ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στίλπωνος Κυριακίδη 2 ΤΚ 54636, ΠΕΡΙΟΧΗ: Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΘΕΣΗ: “Χορτατζήδες” Δήμου Θεσσαλονίκης) με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, 2) ΚΑΕΚ 190477902015/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ: 37.873,00 τ.μ., ΘΕΣΗ: Μίκρα Δήμου Καλαμαριάς, 3) ΚΑΕΚ 190477902014/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ: 18.723,00 τ.μ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μίκρα Δήμου Καλαμαριάς) για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του σωματείου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του. Τυχόν βάρη ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των ακινήτων δεν αίρονται, αλλά αναστέλλονται, καθ΄ όσο διάστημα επιτελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός. Κατά το διάστημα της αναστολής, αναστέλλεται, αντίστοιχα, και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

 Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων της παρ. 1 εκδίδονται κοινές αποφάσεις των αρμόδιων για τον αθλητισμό, τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, τα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο Υπουργών στις οποίες προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης, περιγράφονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα, το δικαίωμα και όλα τα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου  αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση ενός εκάστου των ακινήτων αυτών στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

 Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων του παρόντος ανακαλείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων για τον αθλητισμό, τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, τα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο Υπουργών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, εάν ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκαν δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος”.

Back to Top