Γελοιότητες της ΕΠΟ για να μπλοκάρει την ποδοσφαιρική επανεκκίνηση

Κρίνει “αλληλέγγυα” ως προς το 50% των χρεών των ΠΑΕ, που ετέθησαν σε ειδική εκκαθάριση, όσες νέες ΠΑΕ ιδρύονται, έχοντας… παραπλήσιο όνομα και χρώματα (!!!)…

Ηρακλής, Ποδόσφαιρο

Αστεία και λειτουργικά αβάσιμη η ανακοίνωση της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΠΟ, που προαναγγέλει μπλοκάρισμα σε κάθε προσπάθεια ποδοσφαιρικής επανεκκίνησης του Ηρακλή και επανασύστασης νέας ΠΑΕ, καθώς επιβάλλει την αναβίωση του 50% των χρεών της διαλυθείσης ΠΑΕ, με κριτήριο το – έστω και παραπλήσιο (!!!) – όνομα και τα χρώματα της ομάδας…

Με το όνομα “Ηρακλής” να χρησιμοποιείταιο από δεκάδες ποδοσφαιρικά σωματεία ανά το πανελλήνιο, όπως και τα κυανόλευκα χρώματα…

Η σχετική ανακοίνωση διευκρινίζει ότι ισχύουν τα εξής:

«…κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».
Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ).

Σχετικά Άρθρα

Back to Top