Προχωράει σε νέα Α.Μ.Κ. ο Παπαθανασάκης (pics)

Ανακοίνωση για έκτακτη γενική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την ΑΜΚ της “κυανόλευκης” εταιρείας, κατά 705.000 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής…

Ηρακλής, Ποδόσφαιρο

Η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε γνωστό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει στις 15 Μαΐου, προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 705.000 ευρώ. Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.: 122092848000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη την 03/04.2015 καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση την 15η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki, 13ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Περαίας, Θεσσαλονίκξ 57001.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (705.000) με την έκδοση 2.350.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία που θα είναι καταβλητέο σε μετρητά μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

2. Παροχή της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει μέχρι την πάροδο πέντε ετών από τη σύσταση της Εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφασά του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων 92/03) του συνόλου των μελών του, διά της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι από τους μετόχους δεν έχουν ενεχυριάσει τις μετοχές τους εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές/ προσωρινούς τίτλους τους μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00 στο λογιστήριο της Εταιρείας, στο Εθνικό Στάδιο Μίκρας, όσοι δε μέτοχοι έχουν ενεχυριάσει τις μετοχές τους, εφόσον προσκομίσουν κατά τη γενική συνέλευση βεβαίωση της Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών Τσιμικάλης Κολονάρου, Νεοφύτου Βάμβα 1, 10674 Αθήνα, ότι έχουν ενεχυριάσει τις μετοχέ τους, αλλά διατηρούν το δικαίωμα ψήφου.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν δι’ αντιπροσώπου με απλό, ειδικό, ιδιόγραφο πληρεξούσιο με επικύρωση της υπογραφής τους από τη Δημόσια Υπηρεσία. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν τις μετοχές του ως άνω, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδεια αυτής.

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει, γι’ αυτό λύνεται η συνεδρίαση».

gs-852015178gs-852015179

Σχετικά Άρθρα

Αυστηρό “φιλτράρισμα” στον – όποιον – υποψήφιο επενδυτή…

Ποδόσφαιρο

Back to Top