Το (αστείο) σκεπτικό της απόφασης για τον ΟΦΗ

Το πλήρες κείμενο της απόφασης αναφορικά με την υπόθεση του ΟΦΗ έδωσε η ΕΠΟ. Εκεί γίνεται γνωστό ότι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη (μέλος της …

Διάφορα

Το πλήρες κείμενο της απόφασης αναφορικά με την υπόθεση του ΟΦΗ έδωσε η ΕΠΟ. Εκεί γίνεται γνωστό ότι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη (μέλος της εκτελεστικής γραμματείας), δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, ενώ αναλύονται οι λόγοι τις απόφασης.

Για την αίτηση ανάκλησης της κρητικής ΠΑΕ, η ΟΥΕΦΑ με έγγραφό της τόνιζε στην ΕΠΟ, ότι τέτοια διαδικασία επανεξέτασης απόφασης δεν προβλέπεται από το Εθνικό Εγχειρίδιο Αδειοδότησης και εμφανίζεται να παραβιάζει τους υπάρχοντες δικονομικούς κανόνες. Επίσης με νέο έγγραφό της ΟΥΕΦΑ (28/5), τονίζει, εκ νέου, ότι η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι τελική και εφόσον έχει ληφθεί τελική απόφαση δεν είναι δυνατή η επανεξέταση μιας υπόθεσης».

Αναφορικά με το θέμα του μέλους της δευτεροβάθμιας επιτροπής αδειοδότησης του κ. Σμαϊλη, και την νομιμότητα της συμμετοχής του, η ΕΠΟ τονίζει, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της ότι… «δεν υποχρεούται από καμία διάταξη νόμου σε έλεγχο από ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή), αλλά το πράττει επί δεκαπενταετία και πλέον για πληρέστερο έλεγχο των οικονομικών της (ισολογισμών – απολογισμών της) με δική της απόφαση (απόφαση Γ.Σ. Ε.Π.Ο.) και ανάλογη διάταξη του Καταστατικού της. Το ότι ο κ. Σμαΐλης συνεργάζεται (επί της ουσίας η ΕΠΟ συνεργάζεται με την εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.» μέλος της Crowe Horwath International με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 ) , για πολλά χρόνια, με την Ε.Π.Ο.  είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και δεν έχει σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης». Όσο για τον ισχυρισμό, ότι ο κ. Σμαΐλης  έχει ή είχε σχέση με ΠΑΕ Γ’ Εθνικής , δεν μπορεί να ευσταθεί, καθώς η διάταξη του Κανονισμού Αδειοδότησης, που αναφέρεται «σε σχέση με υποψήφια Π.Α.Ε.» Η «υποψήφια Π.Α.Ε.» περιγράφεται ως Π.Α.Ε. που «αιτείται την άδεια». Έως σήμερα διαδικασία αδειοδότησης για τη Γ’ Εθνική δεν προβλέπεται.

Αναλυτικά η απόφαση για τον ΟΦΗ και το σκεπτικό της:

«Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαΐου 2011 , δια περιφοράς (τηλεφωνικώς) λόγω του κατεπείγοντος του υπό εξέταση θέματος, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (άρθρο 32, παρ. 2 του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), αποτελούμενη από τους κ.κ. Σοφοκλή Πιλάβιο (Πρόεδρο), Ιωάννη Οικονομίδη (Αναπλ. Πρόεδρο), Ευάγγελο Μαρινάκη, Αριστείδη Σταθόπουλο, Γεώργιο Γκιρτζίκη, Χρήστο Σάββα, Νικόλαο Ανασόπουλο (Μέλη), με θέμα ημερήσιας διάταξης.

«Αίτηση Επανάληψης Διαδικασίας –  Ανάκληση Αποφάσεως  της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. κατά της από 23.05.2011 Απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης Ομάδων»

Στη συνεδρίαση δεν πήρε μέρος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. και της Εκτελεστικής Γραμματείας  Σοφοκλής Πιλάβιος παρουσίασε στα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας τα δεδομένα του θέματος:

«Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 η Επιτροπή Εφέσεων  Αδειοδότησης Ομάδων αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την έφεση της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η., επικυρώνοντας έτσι  την απόφαση του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης Ομάδων (Π.Ο.Α.), με την οποία δεν εγκρίθηκε ο φάκελος της εν λόγω Π.Α.Ε.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 26  Μαΐου 2011 η Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. κατέθεσε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,  ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης, την με αριθ. Πρωτοκ. 17246  «Αίτηση επανάληψης διαδικασίας – Ανάκληση Αποφάσεως», με την οποία αιτείται, για τους λόγους που σε αυτήν προβάλλει, την επανεξέταση της υπόθεσής του από την Επιτροπή Εφέσεων με διαφορετική σύνθεση, διατυπώνοντας ταυτοχρόνως, αίτημα εξαίρεσης του μέλους της Επιτροπής κ. Δημητρίου Σμαΐλη, προς τον οποίο απευθύνει κατηγορία παραβίασης των προϋποθέσεων συμμετοχής του στην Επιτροπή Εφέσεων (Άρθρο 7, Παρ. 6 του Κανονισμού Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο.).

Από τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της Ε.Π.Ο. και ειδικότερα από τον Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δικαιοδοτικών Οργάνων Αδειοδότησης Ομάδων της Ε.Π.Ο. προβλέπονται δύο στάδια διαδικασίας λήψης της άδειας. Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης Π.Ο.Α.) είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης είναι αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Διαδικασία επανεξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο( αίτηση ανάκλησης, αίτηση επανεκτίμησης κ.λ.π.) δεν προβλέπεται.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στις πενήντα τρεις(53) Εθνικές Ομοσπονδίες –  Μέλη της UEFA και στον αντίστοιχο Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της UEFA.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2006 τέθηκε στην Ε.Π.Ο. αντίστοιχο θέμα. Τότε, η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο., που αποτελείτο από τακτικούς δικαστές, επανεκτίμησε μια υπόθεση και εξέδωσε νέα, αντίθετη απόφαση, δίνοντας άδεια στην ομάδα που προσέφυγε, ενώ δεν είχε λάβει άδεια στο στάδιο της εφέσεως. Η διαδικασία αυτή δεν έγινε δεκτή από την UEFA και το C.A.S., στο οποίο προσέφυγε η ομάδα.

Η UEFA, με έγγραφό της, τότε, τόνιζε στην Ε.Π.Ο., ότι τέτοια διαδικασία επανεξέτασης απόφασης  δεν προβλέπεται από το Εθνικό Εγχειρίδιο Αδειοδότησης και εμφανίζεται να παραβιάζει τους υπάρχοντες δικονομικούς κανόνες της Ε.Π.Ο.

Περαιτέρω, με νέο έγγραφό της (28.05.2011),  η UEFA τονίζει, εκ νέου, ότι « σύμφωνα με τον  Κανονισμό Αδειοδότησης και Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι  της UEFA (Έκδοση 2010) αλλά και τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι τελική και εφόσον έχει ληφθεί τελική απόφαση δεν είναι δυνατή η επανεξέταση μιας υπόθεσης»

Ως εκ τούτων επουδενί δύναται να θεωρηθεί ως νόμιμη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η επανεξέταση υπόθεσης και ανάκληση απόφασης.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει η Εκτελεστική Γραμματεία να αποφασίσει, εάν η αίτηση

«Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκλησης Αποφάσεως»  της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. θα πρέπει να θεωρηθεί εκτός κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας αδειοδότησης των ομάδων και της Ε.Π.Ο. γενικότερα και θα πρέπει να μην ληφθεί υπόψη και ουδεμία ενέργεια να γίνει.

Σε σχέση με τις αιτιάσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφορικά με τον ελεγκτή ( ορκωτό ελεγκτή) κ. Σμαΐλη θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

1. Η Ε.Π.Ο., ως αθλητική ομοσπονδία ( σωματείο – Ν.Π.Ι.Δ.), δεν υποχρεούται από καμία διάταξη νόμου σε έλεγχο από ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή), αλλά το πράττει επί δεκαπενταετία και πλέον για πληρέστερο έλεγχο των οικονομικών της (ισολογισμών – απολογισμών της) με δική της απόφαση (απόφαση Γ.Σ. Ε.Π.Ο.) και ανάλογη διάταξη του Καταστατικού της. Το ότι ο κ. Σμαΐλης συνεργάζεται (επί της ουσίας η ΕΠΟ συνεργάζεται με την εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.» μέλος της Crowe Horwath International με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 ) , για πολλά χρόνια, με την Ε.Π.Ο.  είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και δεν έχει σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης. Περαιτέρω, η αναφορά του άρθρου 38 παρ 2 του Ν. 3693/2008 δεν την αφορά, αφού το άρθρο αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο «Υποχρεωτικοί Έλεγχοι Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος».

2. Ο ισχυρισμός, ότι ο κ. Σμαΐλης  έχει ή είχε σχέση με ΠΑΕ Γ΄ Εθνικής , δεν μπορεί να ευσταθεί, καθώς  θα πρέπει να τονιστεί, ότι  εύκολα γίνεται αντιληπτή – και από μη νομικό – η διάταξη του άρθρου 7, παρ. 6 του Κανονισμού Αδειοδότησης, που αναφέρεται «σε σχέση με υποψήφια Π.Α.Ε.» Η «υποψήφια Π.Α.Ε.» περιγράφεται στους ορισμούς της σελίδας 5 του Κανονισμού Αδειοδότησης και είναι Π.Α.Ε. που «αιτείται την άδεια». Έως σήμερα διαδικασία αδειοδότησης για τη Γ΄ Εθνική δεν προβλέπεται.

Ακολούθησε συζήτηση του θέματος, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας αντάλλαξαν απόψεις και στη συνέχεια αποφάσισαν ομόφωνα, ότι η αίτηση «Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκλησης Αποφάσεως»  της υπόθεσης, που κατέθεσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, είναι εκτός κανονιστικού πλαισίου της αδειοδότησης των ομάδων και της ΕΠΟ γενικότερα και δεν μπορεί να γίνει δεκτή».

Σχετικά Άρθρα

Κατσαμπής: “Ο Ιβάν αποχώρησε άδικα και άδοξα από τον Ηρακλή…”

Ποδόσφαιρο

Back to Top