ΑΠΑΤΣΗ

  • Η θέση του Α.Π.Α.Τ.Σ.Η. για το θέμα Γαλανού

    |
    Η πρόσφατη τοποθέτηση του Γαλανού σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την αντίδραση του συνδέσμου “Α.Π.Α.Τ.Σ.Η.”, τα μέλη του οποίου εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση.

Back to Top