Παράλληλη προσπάθεια εθελοντικής στελέχωσης και στον ΓΣ

Η νέα εποχή του Ερασιτέχνη αυξάνει τις απαιτήσεις και σε επίπεδο προσωπικού…

Ερασιτέχνης

Παράλληλα με την πρωτοβουλία του Ομίλου 1899 για εξεύρεση στελεχιακού δυναμικού για τα γραφεία της ΚΑΕ, σε εθελοντική βάση, κάτι ανάλογο επιχειρείται και στο επίπεδο του Ερασιτέχνη.

Η ολοκληρωτική επανεκκίνηση του Γυμναστικού Συλλόγου σημαίνει και αύξηση των λειτουργικών αναγκών του, με τους παράγοντες της ομάδας, αλλά και τα μέλη του Ομίλου να κινούνται προς την κατεύθυνση εξεύρεσης των Ηρακλειδέων εκείνων, οι οποίοι θα αναλάβουν να στελεχώσουν τους διαφόρους τομείς καθημερινής δράσης και οργανωτικών αναγκών του Ερασιτέχνη.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της ανάλογης κίνησης, η οποία διεξάγεται και για την ΚΑΕ, είναι ότι στην περίπτωση του ΓΣ πρόκειται περί ενός ερασιτεχνικού Σωματείου, το οποίο προέρχεται από πολυετή αδράνεια στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας και τώρα επιχειρεί την πλήρη επαναλειτουργία του, με συνέπεια (για κάποιο διάστημα) η εθελοντική στελέχωση να αποτελεί μονόδρομο, μέχρι να ανακάμψει, ενώ στην περίπτωση της καλαθοσφαιρικής εταιρείας τα δεδομένα είναι εξ ορισμού διαφορετικά και πρόκειται για προσπάθεια κάλυψης ενός τομέα αυτονόητης ευθύνης της ιδιοκτησίας της…

Back to Top