Γεράνης: “Να γίνουμε συνεχιστές του οράματος”

Η τοποθέτηση του Ηρακλειδέα Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας για τα γενέθλια του Συλλόγου.

Ερασιτέχνης

Η ευχετήρια ανάρτηση του Μιχάλη Γεράνη:

Back to Top