Προθεσμία από το Δικαιοδοτικό Όργανο για τις οφειλές

Κρίσιμο σαββατοκύριακο στο θέμα των παλαιών οφειλών για τον βολεϊκό Ηρακλή.

Βόλει, Ηρακλής

Το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο παρείχε περιθώριο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 12/10 στον βολεϊκό Ηρακλή, προκειμένου να “καθαρίσει” τις υποθέσεις των παλαιών αθλητών του, οι οποίοι έχουν κερδίσει τελεσίδικες αποφάσεις για το θέμα των οφειλών.

Η σχετική ανακοίνωση:

Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ…

αποτελούμενο από την Πρωτοδίκη Αντιγόνη Τζούμη, και τη Γραμματέα Έφη Μπούρα.

Συνεδρίασε δημόσια, την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Ε.Σ.Α.Π., στο Μαρούσι Αττικής, (ΟΑΚΑ- οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά- Κέντρο Αντισφαίρισης), κατόπιν αναβολής από 18-09-2020, επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 142/15-09-2020 κλήσης, σύμφωνα με την οποία το ΤΑΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015» κλήθηκε να παραστεί ενώπιόν μας ή καταθέσει έγγραφο υπόμνημα στην γραμματεία της ΕΣΑΠ, αναφορικά με τα αποδιδόμενα σε βάρος του πειθαρχικά παραπτώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78, 80, 81, 82, 95, 119 και 120 του Ν. 2725/1999 («Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 121) και 13 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αναφερομένης στο σκεπτικό της παρούσας υπό κρίση υπόθεσης, μέχρι τη Δευτέρα, 12-10-2020 και ώρα 12:00 μ.μ., προκειμένου μέχρι τότε το ΤΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του προς τους αθλητές Χρήστο Κιόση, Αναστάσιο Γάτση, Νικόλαο Σμαραγδή, Πέτρο Πέτρογλου και Κωνσταντίνο Χριστοφιδέλη,και να μας αποστείλει τις σχετικές έγγραφες αποδείξεις.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας υπό κρίση υπόθεσης, την απαγόρευση κατάθεσης εκ μέρους του ΤΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 οποιασδήποτε αίτησης ή συμβολαίου μεταγραφής προς την αρμόδια για την έγκριση μεταγραφών Επιτροπή, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της παρούσας, με κάθε νόμιμο μέσο, στο Τ.Α.Α. «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», προκειμένου να λάβει γνώση και να πράξει όσα ως άνω αναφέρονται, εντός προθεσμίας που λήγει τη Δευτέρα, 12-10-2020 και ώρα 12:00 μ.μ., μετά την πάροδο της οποίας θα εκδοθεί άμεσα οριστική επί της ουσίας της διαφοράς απόφαση,καθώς και στους αθλητές Χρήστο Κιόση, Αναστάσιο Γάτση, Νικόλαο Σμαραγδή, Πέτρο Πέτρογλου και Κωνσταντίνο Χριστοφιδέλη, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Σχετικά Άρθρα

Back to Top