Το Δικαιοδοτικό Όργανο εγκαλεί Ηρακλή για παλαιές οφειλές

Την Παρασκευή 18/9 η εξέταση της υπόθεσης, με τον Ημίθεο να καλείται να καλύψει τα εκκρεμή ζητήματα, προκειμένου να ισχύσουν οι μεταγραφές του.

Βόλει, Ηρακλής
Η ανακοίνωση του Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΣΑΠ:
Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ…
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των άρθρων 78, 80, 81, 82, 95, 119 και 120 του Ν. 2725/1999 («Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 121) και 13 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ».ΚΑΛΕΙ

Το ΤΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015, όπως μέχρι την Παρασκευή, 18-09-2020 και ώρα 14.00 παραστεί ενώπιόν μας ή καταθέσει έγγραφο υπόμνημα στην γραμματεία της ΕΣΑΠ αναφορικά αφ’ ενός με το από 6 Μαρτίου 2020 Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που εξεδόθη επί αιτήσεων-καταγγελιών των αθλητών Χρήστου Κιόση, Αναστασίου Γάτση, Νικολάου Σμαραγδή, Πέτρου Πέτρογλου και Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη, σε σχέση με τα επιδικασθέντα με εκτελεστό τίτλο και οφειλόμενα στους αθλητές αυτούς ποσά, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ως άνω απόσπασμα πρακτικού, το οποίο μας διαβιβάστηκε, κατ’ άρθρο 82 του Ν. 2725/1999, προκειμένου να ελεγχθεί η επιβολή σε βάρος του προαναφερόμενου ΤΑΑ των κυρώσεων του άρθρου 82 του Ν. 2725/199 και αφ’ ετέρου με την από 17-07-2020 αίτηση του αθλητή Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη, με την οποία ζητεί να απαγορευθεί στο ως άνω ΤΑΑ να προβεί σε οποιαδήποτε μεταγραφή, προτού εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες και επιδικασθείσες αμοιβές του, δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2014 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Π.).

Σχετικά Άρθρα

Back to Top