Η ανακοίνωση του Ομίλου 1899 για το έμβλημά του

Η τοποθέτηση και οι διευκρινίσεις, που θέλησε να δώσει ο “κυανόλευκος” φορέας.

Διάφορα

Για το σήμα του Ομίλου 1899.

Όταν ιδρύσαμε τον Όμιλο μας θέλαμε να δώσουμε έμφαση στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του Ηρακλή και του Ομίλου Φιλομούσων. Ο Όμιλος Φιλομούσων, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1899 και υπήρξε ο πρόδρομος σύλλογος του Ηρακλή. Γι’αυτό αποφασίσαμε ο Όμιλος μας να φέρει τη χρονολογία ίδρυσης του Ομίλου Φιλομούσων, το 1899.

Το σήμα μας περιλαμβάνει τις αξίες και τα ιδανικά πάνω στα οποία θεμελιώθηκε ο Όμιλος Φιλομούσων και κατ’επέκταση ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Στα ιδανικά αυτά έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, χαρακτηρίζουνε τη δράση του ιστορικού συλλόγου μας και δεν είναι άλλα από την Ελευθερία, την Παιδεία και τον Αθλητισμό.

Στο λογότυπο του Ομίλου μας προσπαθήσαμε να εντάξουμε σχηματικά αυτά τα ιδανικά. Στο κέντρο του λογοτύπου μας μπορούμε να δούμε την ελευθερία στο σχήμα ενός πουλιού, επίσης στο ίδιο σχήμα βλέπουμε ένα ανοικτό βιβλίο που συμβολίζει την παιδεία. Στην κορυφή του λογοτύπου μια μπάλα που συμβολίζει τον Αθλητισμό και περιλαμβάνει το αγαπημένο Η του Ηρακλή. Στο κάτω μέρος ο Λευκός πύργος που φυσικά είναι μπλε καθώς η ομάδα της πόλης μας είναι ο Ηρακλής.

Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι με τις παραπάνω αξίες προχώρησε ο Ηρακλής, αυτές θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από τον Όμιλο μας και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να τις θεωρούμε απαραίτητες σε κάθε εποχή.

1000 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

Back to Top