Διορίστηκε η νέα διοικητική ομάδα του Ερασιτέχνη

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διόρισε τους Ηρακλειδείς, που θα συνεχίσουν το δύσκολο έργο.

Ερασιτέχνης

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διόρισε τη νέα διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, η οποία αποτελείται από τους εξής:

Θέος, Κυρίτσης, Βαζάκας, Τσίντσιλης, Μαϊστρέλλης, Κοσμίδης, Αβραμίδης, Καρυπίδης, Χατζηκυριάκος, Τραμουντάνη, Τσίμος, Τερζάκης, Ουζούνης και Κωνσταντίνου.

Τις προσεχείς μέρες η νέα διοικητική ομάδα θα συγκροτηθεί σε σώμα, ώστε να προκύψουν οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στο σχήμα.

Back to Top