Υποτροφίες μέσω Ομίλου Αντωνέλη και Σ.Ε.Ε.Δ.Α

1ο Πρόγραμμα Υποτροφιών στην Παιδεία και τον Αθλητισμό με τη συνεργασία του Ομίλου Αντωνέλη και του Σ.Ε.Ε.Δ.Α.

Διάφορα, Επικαιρότητα

Για πρώτη φορά στο έτος 2017 ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιριών Αντωνέλη που θα είναι ο αποκλειστικός χορηγός, προκηρύσσουν τρεις υποτροφίες των χιλίων ευρώ (1.000€), για τρεις εν ενεργεία Αθλητές ή Αθλήτριες, με σκοπό οι αθλητές να αξιοποιήσουν τα χρήματα σε απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για το άθλημά τους ή στην προετοιμασία τους ή στην αποκατάσταση – αποθεραπεία τους, εκ των οποίων η μία υποτροφία προορίζεται αποκλειστικά για Αθλητή – Αθλήτρια ΑΜΕΑ.

Δικαίωμα αίτησης θα έχουν όλοι οι εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες όλων των αναγνωρισμένων Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
Η αίτηση μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο στην ιστοσελίδα του ΣΕΕΔΑ (www.seeda.gr) όσο και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Εταιριών Αντωνέλη (www.antonelis.gr) σε περίοπτο και εύκολα προσβάσιμο σημείο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη της από τους ενδιαφερόμενους, να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected] τον Ιούνιο του 2017 στην αρμόδια επιτροπή.
Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα είναι από 15 ως 30 Ιουνίου 2017.

Η αρμόδια επιτροπή για την Υποτροφία ΣΕΕΔΑ – Ομίλου Αντωνέλη 2017 θα συνεδριάσει και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις βαθμολογώντας τις επιτυχίες σύμφωνα με τον επίσημο τρόπο βαθμολογίας του κάθε αθλήματος, όπως έχει οριστεί από τις αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες και με κλίμακα βαθμολογίας από την υψηλότερη διάκριση προς την χαμηλότερη διάκριση.

Η δημόσια ανακοίνωση των τριών υπότροφων έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο 2017 σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του ΣΕΕΔΑ και του Ομίλου Αντωνέλη.

Σχετικά Άρθρα

Back to Top