Ανακοίνωση – πρόσκληση για το έκτακτο συμβούλιο

Ανακοίνωση για την σύγκληση του έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα συνεδριάσει την Δευτέρα (25/11) στις 14.00 εξέδωσε ΠΚΜ, μέσω της οποίας καλεί και …

Ερασιτέχνης

Ανακοίνωση για την σύγκληση του έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα συνεδριάσει την Δευτέρα (25/11) στις 14.00 εξέδωσε ΠΚΜ, μέσω της οποίας καλεί και κάθε ενδιαφερόμενο να παραβρεθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 25-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Αίτημα ανάκλησης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 1721/18.11.2013 περί προσφυγής για λύση από το αρμόδιο Δικαστήριο του σωματείου Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Θ. Καράογλου
2. Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. κ. Στ. Καλαφάτη
3. Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης
4. Νομική Υπηρεσία
5. Γ. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Α. Γιάντση
6. Γ. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Κ. Μπαλλά
7. Γ. Δντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κ. Γούναρη
8. Γ. Δ/ντή Ανάπτυξης κ. Ν. Τσοτσόλη
9. Γ. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γ. Γιουφτσίδη
10. Γ. Δ/ντή Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Π. Γεωργόπουλο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Back to Top