«Η περιφέρεια, έμμεσα, συμφωνεί με το υπουργείο!»

Σε προηγούμενο άρθρο της BlueArena, είχαμε επισημάνει την διαφωνία νομικών σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από την Περιφέρεια. Ο δικηγόρος, Αντώνης Ευαγγελόπουλος, μέλος του …

Ερασιτέχνης

Σε προηγούμενο άρθρο της BlueArena, είχαμε επισημάνει την διαφωνία νομικών σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από την Περιφέρεια. Ο δικηγόρος, Αντώνης Ευαγγελόπουλος, μέλος του Ερασιτέχνη, τοποθετείται με ακράδαντα στοιχεία νομικής φύσεως γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Όπως θα διαβάσετε στην ανάλυση που ακολουθεί, η Περιφέρεια δεν ήταν υποχρεωμένη να εκτελέσει την παραγγελία του υπουργείου Οικονομικών και με την παραπομπή του θέματος στην Δικαιοσύνη, ουσιαστικά ΣΥΜΦΩΝΕΙ (!!!) με το υπουργείο.

Η επιστολή που λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας εκθέτω κάποιες σκέψεις μου -νομικού και μη νομικού περιεχομένου- σχετικά με τις από 21.11.2013 δηλώσεις του Περιφερειάρχη κου Α. Τζιτζικώστα και την από 20.11.2013 ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με την υποβολή αίτησης διάλυσης του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ προς τα αρμόδια Δικαστήρια:

1ον ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε ένα αίτημα που ζητά την άμεση διάλυση του Ηρακλή».

Η Περιφέρεια δεν έλαβε αίτημα διάλυσης του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, δεν πρόκειται για «ιεραρχική εντολή» αλλά έλαβε αίτημα – εισήγηση υποβολής αίτησης στο Δικαστήριο για τη διάλυση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. Καμία διάλυση σωματείου (μάλιστα «άμεση»!!) δεν υπάρχει χωρίς κατάθεση δικογράφου, συζήτηση στο ακροατήριο και δικαστική απόφαση. Και δεν θα μπορούσε να λάβει τέτοιο αίτημα για να διαλύσει η ίδια τον ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, γιατί ο ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι αθλητικό Σωματείο και διαλύεται μόνο με δικαστική απόφαση και όχι με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Συμπέρασμα: Το Δικαστήριο, και όχι η Περιφέρεια ή το Υπουργείο από μόνα τους, (για οποιοδήποτε αθλητικό Σωματείο) θα αποφάσιζε ούτως ή άλλως για το ενδεχόμενο διάλυσης. Καμία επιτυχία του Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου δεν υπάρχει. Το αντίθετο. Εκτελείται κανονικά η εισήγηση του ΥπΟικονομικών, αφού εάν κατατεθεί εκ της Περιφέρειας η σχετική αίτηση στο Δικαστήριο τότε ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ αίτημα – περιεχόμενό της θα είναι «ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ». Το εάν έχει τη δυνατότητα να πράξει αλλιώς η Περιφέρεια (=να μην καταθέσει την αίτηση), είναι άλλο θέμα, το οποίο εκτίθεται αμέσως πιο κάτω.

2ον ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ

«Δεν έχουμε την δυνατότητα να τελειώσουμε να αναβάλουμε η να τελειώσουμε το θέμα. Σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών θα στρεφόταν εναντίον μας γιατί θα παρανομούσαμε»

Διοικητικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΔΕΝ υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας διαμορφώθηκε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με αυτήν, η χώρα διαιρείται σε επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και 325 δήμους. Η Περιφέρεια είναι εκλεγόμενη από τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και έχει σε θέματα αθλητικών Σωματείων ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ελέγχου της τήρησης των νόμων στα όρια της Διοικούμενης από αυτήν περιοχής. Καμία ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (δηλ. υποχρέωση) της Περιφέρειας να ασκήσει την αίτηση διάλυσης του Σωματείου δεν υπάρχει. Δέσμια αρμοδιότητα έχει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ έναντι του Υπουργού Οικονομικών, ΟΧΙ ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίθετα υπάρχει ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ της Περιφέρειας (δια των οργάνων και υπηρεσιών της μέσω ελέγχων) να κρίνει το βάσιμο των εισηγήσεων άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως το ΥπΟικονομικών) και να υποβάλλει την αίτηση προς το Δικαστήριο ή όχι. Αυτό που νομικά ισχύει είναι ότι το ΥπΟικονομικών έχει όντως δικαίωμα να ενάγει την Περιφέρεια σε περίπτωση που η τελευταία αμελήσει, παραλείψει και δεν κατέθετε την αίτηση, κρίνοντας ότι έτσι δεν θα έχει ασκήσει νομίμως τα καθήκοντά της. Όμως το «θα παρανομούσαμε» θα το έκρινε τότε η Δικαιοσύνη, σε άλλη αξίωση (του ΥπΟικονομικών σε βάρος της Περιφέρειας) και φυσικά όταν στην υπόθεση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν έχει ΚΑΝ πρωτοβαθμίως επιληφθεί ακόμη η ποινική δικαιοσύνη, απορεί κανείς πως θεωρείται «δεδομένη» η δήθεν «παρανομία» της Περιφέρειας, και σε τι οφείλεται η βεβαιότητα «περί παρανομίας» από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.

Συμπέρασμα: Η Περιφέρεια αν υποβάλλει την αίτηση προς το Δικαστήριο, έμμεσα συμφωνεί με το Υπουργείο Οικονομικών και προωθεί το αίτημά του. Το αίτημα της δικαστικής αίτησης σε απλά λόγια θα είναι «διαλύστε τον ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ», αφού πρόκειται για αστικό Δικαστήριο το οποίο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ δεσμευτικά εντός των ορίων του αιτήματος, καθώς ούτε εναλλακτικοί τρόποι ικανοποίησης του αιτήματος υπάρχουν, ούτε ένα αστικό Δικαστήριο είναι ένα απλό γνωμοδοτικό όργανο. Το αστικό Δικαστήριο θα έχει διάδικο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ως αιτούσα, δηλαδή ενάγουσα), η οποία προφανώς προς υποστήριξη του αιτήματος της θα υποβάλλει προτάσεις (ισχυρισμούς και έγγραφα) βάσει των οποίων θα προσπαθήσει να γίνει δεκτό το αίτημα (=να διαλυθεί το Σωματείο).

Η άποψή μου σε επίπεδο χειρισμού από την ΠΚΜ είναι ότι:

Η νομική Υπηρεσία της ΠΚΜ θα μπορούσε καταρχήν να αναζητήσει όλα τα ανωτέρω περί ΜΗ «δέσμιας αρμοδιότητας» και υποδείξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι καταρχήν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να καταθέσει την αίτηση, και ότι απλώς υφίσταται το ενδεχόμενο να επανέλθει το Υπουργείο και να ζητήσει ευθύνες από την Περιφέρεια για τη μη υποβολή.

Επίσης θα μπορούσε αυτεπαγγέλτως να ζητήσει στοιχεία για την υπόθεση των εικονικών Τιμολογίων και να δει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες της ποινικής δικαιοσύνης, και παράλληλα να κοινοποιήσει την όλη διαδικασία στο ηλικίας 105 ετών Σωματείο μας για να εισφέρει το ίδιο το Σωματείο μας στοιχεία της υπόθεσης πριν την συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση της Περιφέρειας θα μπορούσε να κληθεί το ηλικίας 105 ετών Σωματείο μας να καταθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά δια εκπροσώπου του.

Σε πιο απλά λόγια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και καταρχήν ο Περιφερειάρχης, αλλά και όλες οι παρατάξεις που υπερψήφισαν την υποβολή δικαστικής αίτησης, είχαν την δυνατότητα: είτε να εξετάσουν σε βάθος την υπόθεση και αιτιολογημένα να αρνηθούν την υποβολή, είτε ακόμη και να απέχουν και από κάθε συζήτηση ή απάντηση προς το Υπουργείο γιατί θα έκριναν από μόνοι τους ότι δεν υφίσταται περίπτωση κερδοσκοπίας του Σωματείου και δεν τίθεται κανένα θέμα να υποβληθεί κανενός είδους αίτηση, και εντούτοις δεν έπραξαν κατά το ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά έλαβαν απόφαση υποβολής δικαστικής αίτησης ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Παράλληλα, με ανακοινώσεις και δηλώσεις, παρουσιάζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αδικαιολόγητα η ΕΚΤΕΛΕΣΗ (μιας νομικά ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ) ΕΝΤΟΛΗΣ ως δήθεν «επιτυχία» και ως «χάρη» προς τον ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, τη στιγμή που η Περιφέρεια με τις ενέργειές της και μέσα ελάχιστο χρονικό διάστημα οδηγεί τον ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ακριβώς εκεί που (επαναλαμβάνω ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ) της υπέδειξε το ΥπΟικονομικών, δηλαδή: στις δικαστικές αίθουσες, τις μόνες αρμόδιες, με σκοπό να ανακληθεί η χρονικής διάρκειας 105 ετών άδεια λειτουργίας του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Αν αυτή είναι η ίση μεταχείριση και ο ελάχιστος σεβασμός που προσδοκά ο Σύλλογος μας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εποπτεύουσα αρχή της νόμιμης λειτουργίας του, τότε πραγματικά λυπάμαι βαθιά για τους «θεσμούς» τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με τιμή,
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Back to Top