Η θέση της επιτροπής μετά την απόσυρση των Βούλγαρων

Δελτίο τύπου εξέδωσε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, υπεύθυνη για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης της GM Capital. Αναφορικά με την από 14.02.2011 γραπτή …

Επικαιρότητα

Δελτίο τύπου εξέδωσε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, υπεύθυνη για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης της GM Capital.

Αναφορικά με την από 14.02.2011 γραπτή επιστολή απόσυρσης ενδιαφέροντος της εταιρείας GMCAPITALLTD για την κατασκευή του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή Χορτατζήδες για λογαριασμό του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, με την ιδιότητα μας ως μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας GMCAPITAL, δηλώνουμε και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας GMCAPITALσυστάθηκε δυνάμει σχετικού αυθημερόν συνταχθέντος πρακτικού συνεδριάσεως αυτής ως και πράξης του ΔΣ του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στις 09.11.2010 κατόπιν της από 01.11.2010 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών Γυμναστικού Συλλόγου ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τις εργασίες της οποίας (σ.σ. Εκτ. Συνέλευσης) καταδείχθηκε ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΜΨΗΦΕΙ η ανάγκη σύστασης ενός οργάνου αξιολόγησης και ελέγχου της τότε υφιστάμενης πρότασης της εταιρείας GMCAPITAL.

2. Παράλληλα, η συμμετοχή των 16 επιστημόνων – μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Επιτροπή αυτή υπήρξε καθόλα εθελοντική και αφιλοκερδής, πλήρως ανταποκρινόμενη στην από 02.11.2010 αντίστοιχη πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ προκειμένου να συσταθεί στα πλαίσια εφαρμογής του αρ. 21 του Καταστατικού του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ένα θεσμικό όργανο αξιολόγησης και να προωθηθούν με ταχύτητα, αρτιότητα και ασφαλώς προς το συμφέρον του Συλλόγου μας οι διεργασίες αξιολόγησης των επιμέρους όρων της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας GMCAPITAL.

3. Από τη σύστασή της μέχρι και σήμερα η παρούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από 16 αξιόλογους στο είδος τους επαγγελματίες – επιστήμονες, εργάστηκε μεθοδικά, έμπρακτα και με περίσσιο πάθος για την αξιολόγηση της πρότασης της GMCAPITALLTDμε την παροχή όλων των απαραίτητων δεδομένων και εξηγήσεων στην υποψήφια κατασκευάστρια εταιρεία και πάντοτε με γνώμονα την τήρηση των συναλλακτικών ηθών και των σύγχρονων διαπραγματευτικών συνθηκών, αλλά και την απόλυτη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Συλλόγου, με πολύτιμο συμπαραστάτη στο έργο αυτό την ορισθείσα με πρωτοβουλία του προέδρου του ΓΣ κου Γωγάκου συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων DELOITTE.

4. Εντελώς ξαφνικά, στις 14.02.2011: α) ενώ συνεχιζόταν με γοργούς ρυθμούς οι εκ μέρους μας και από κοινού με την εταιρειά DELLOITE διεργασίες αξιολόγησης και επίκειτο η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την παρουσίαση των πορισμάτων οριστικής αξιολόγησης και την έγκριση ή μη της πρότασης από ΟΛΑ τα μέλη του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, και β) ενώ τα πλήρη αποτελέσματα της αξιολόγησης λόγω του όγκου και της φύσης του προς υλοποίηση έργου δεν ήταν ακόμη ορατά ούτε οριστικά πόσο μάλλον δημοσιεύσιμα ή κοινοποιούμενα στον οποιονδήποτε, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής με έκπληξη και πλήρη απορία αντιμετωπίσαμε τελείως απρόσμενα την βούληση της GMCAPITAL να αποσύρει κατά τρόπο αδικαιολόγητο και καταχρηστικό και για λόγους ΑΠΟΛΥΤΩΣ άγνωστους έως σήμερα (και πάντως ΠΑΝΤΕΛΩΣ άσχετους με την Επιτροπή και τις ενέργειές της) το επενδυτικό της ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της εκτάσεως ιδιοκτησίας του Συλλόγου μας στην περιοχή των Χορτατζήδων στην Θεσσαλονίκη, συμπεριφορά στην οποία εξ όσων γνωρίζουμε ο ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ως βασικός αποδέκτης της επιστολής απόσυρσης ενδιαφέροντος) προτίθεται να εγγράφως και με τον ανάλογο τρόπο και τόνο.

5. Κατόπιν της νεοπαγούς αυτής εξέλιξης, καθίσταται πλέον σαφές ότι η πρόταση της GMCAPITAL για τους Χορτατζήδες δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια και κατά συνέπεια η παρούσα Επιτροπή, η οποία θεσμικό της ρόλο και εντολή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ και τον Πρόεδρο του Συλλόγου είχε την αξιολόγηση της σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς επενδυτικής πρότασης, αναγκάζεται να αναστείλλει τη λειτουργία της μέχρι νεωτέρας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ή άλλης σχετικής με την περαιτέρω λειτουργία της (σ.σ. της Επιτροπής) πράξης της Διοίκησης του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

6. Ωστόσο, εφόσον κριθεί από την Διοίκηση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ως χρήσιμη η λειτουργία της Επιτροπής μέχρι σήμερα και στο βαθμό που το διενεργηθέν ως τώρα έργο μας δύναται να αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη και βάση τεχνογνωσίας για την αξιολόγηση μελλοντικών (κατατεθησόμενων άμεσα ή οποτεδήποτε στο απώτερω μέλλον) επενδυτικών προτάσεων για το φ λ έ γ ο ν ζήτημα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου μας, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι η αδιαμφισβήτητα μεθοδική συνεργασία και αποδοτικότητα των μελών της Επιτροπής στους 3 μήνες λειτουργίας της αποτελούν εχέγγυα, ΟΧΙ ΜΟΝΟ για την αξιόπιστη αξιολόγηση οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης, ΑΛΛΑ ΚΑΙ για την προσέλκυση νέου ενδιαφέροντος για τα προς υλοποίηση γήπεδα του Συλλόγου στην περιοχή Χορτατζήδων και Μίκρας ως από κοινού ή μεμονωμένα υλοποιούμενα

και για το λόγο αυτό:

Με πίστη στις ικανότητες και τις γνώσεις μας ως επαγγελματίες – επιστήμονες, αλλά και θεωρώντας ότι εκφράζουμε όλους τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΙΣ που απαιτούν την ΑΜΕΣΗ κατασκευή των ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ γηπέδων και την διασφάλιση ενός οικονομικά εύρωστου και αυτάρκη Συλλόγου:

– ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς πάσα κατεύθυνση ότι η Επιτροπή, υπό την παρούσα πλήρως λειτουργική στελέχωσή της, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ να συνεχίσει το έργο της για την εκπλήρωση του ΟΝΕΙΡΟΥ ΚΑΘΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και κατά συνέπεια

– ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ από τη θεσμικά αρμόδια Διοίκηση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ την ΑΜΕΣΗ σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ με τρόπο σύμφωνο με το ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο και με θέμα την εκ νέου εξουσιοδότηση της παρούσας Επιτροπής Αξιολόγησης ως προς την προσέλκυση ενδιαφέροντος και την ανάλυση – αξιολόγηση – γνωμοδότηση οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου στην περιοχή της Μίκρας και των Χορτατζήδων.

«Ο ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ….ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΘΕΣ»

1. ΑΠΟΣΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, αρχιτέκτονας

2. ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, δικηγόρος

3. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, πολιτικός μηχανικός

4. ΓΗΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σύμβουλος επιχειρήσεων

5. ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, δικηγόρος

6. ΔΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τοπογράφος

7. ΕΛΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, πολιτικός μηχανικός

8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, δικηγόρος

9. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αρχιτέκτονας

10. ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, οικονομολόγος

11. ΜΠΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, οικονομολόγος

12. ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, οικονομολόγος

14. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ αρχιτέκτονας

15. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, πολιτικός μηχανικός

16. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στέλεχος real estate

Δελτίο
τύπου εξέδωσε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Γυμναστικού Συλλόγου
Ηρακλή, υπεύθυνη για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης της GM
Capital. 

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
(για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας GMCAPITAL)
 
 
 
Θεσσαλονίκη 18.02.2011
 
 Αναφορικά με την από 14.02.2011 γραπτή επιστολή απόσυρσης ενδιαφέροντος της εταιρείας GMCAPITALLTD
για την κατασκευή του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων
στην περιοχή Χορτατζήδες για λογαριασμό του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, με την ιδιότητα
μας ως μέλη της συσταθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης της επενδυτικής
πρότασης της εταιρείας
GMCAPITAL, δηλώνουμε και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 
1.    Η Επιτροπή Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας GMCAPITALσυστάθηκε
δυνάμει σχετικού αυθημερόν συνταχθέντος πρακτικού συνεδριάσεως αυτής ως
και πράξης του ΔΣ του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στις 09.11.2010 κατόπιν της από
01.11.2010 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών Γυμναστικού
Συλλόγου ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τις εργασίες της οποίας (σ.σ. Εκτ. Συνέλευσης) καταδείχθηκε ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΜΨΗΦΕΙ η ανάγκη σύστασης ενός οργάνου αξιολόγησης και ελέγχου της τότε υφιστάμενης πρότασης της εταιρείας
GMCAPITAL.
 
2.    Παράλληλα, η συμμετοχή των 16 επιστημόνων – μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Επιτροπή αυτή υπήρξε καθόλα εθελοντική και αφιλοκερδής,
πλήρως ανταποκρινόμενη στην από 02.11.2010 αντίστοιχη πρόσκληση
ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ προκειμένου να συσταθεί στα
πλαίσια εφαρμογής του αρ. 21 του Καταστατικού του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ένα θεσμικό
όργανο αξιολόγησης και να προωθηθούν με ταχύτητα, αρτιότητα και ασφαλώς προς το συμφέρον του Συλλόγου μας οι διεργασίες αξιολόγησης των επιμέρους όρων της επενδυτικής πρότασης της εταιρείας
GMCAPITAL
 
3.    Από
τη σύστασή της μέχρι και σήμερα η παρούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από 16
αξιόλογους στο είδος τους επαγγελματίες – επιστήμονες, εργάστηκε
μεθοδικά, έμπρακτα και με περίσσιο πάθος για την αξιολόγηση της πρότασης
της
GMCAPITALLTDμε την παροχή όλων των απαραίτητων δεδομένων και εξηγήσεων στην υποψήφια κατασκευάστρια εταιρεία και πάντοτε με γνώμονα την τήρηση
των συναλλακτικών ηθών  και των σύγχρονων διαπραγματευτικών συνθηκών,
 αλλά και την απόλυτη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του
Συλλόγου
, με πολύτιμο συμπαραστάτη στο έργο αυτό την ορισθείσα
με πρωτοβουλία του προέδρου του ΓΣ κου Γωγάκου συμβουλευτική εταιρεία
επενδύσεων
DELOITTE.
 
4.    Εντελώς ξαφνικά, στις 14.02.2011: α) ενώ συνεχιζόταν με γοργούς ρυθμούς οι εκ μέρους μας και από κοινού με την εταιρειά DELLOITEδιεργασίες αξιολόγησης
και επίκειτο η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την παρουσίαση των
πορισμάτων οριστικής αξιολόγησης και την έγκριση ή μη της πρότασης από
ΟΛΑ τα μέλη του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, και β) ενώ τα πλήρη αποτελέσματα της αξιολόγησης λόγω του όγκου και της φύσης του προς υλοποίηση έργου δεν ήταν ακόμη ορατά ούτε οριστικά πόσο μάλλον δημοσιεύσιμα ή κοινοποιούμενα στον οποιονδήποτε,  άπαντα τα μέλη της Επιτροπής με  έκπληξη και πλήρη απορία αντιμετωπίσαμε τελείως απρόσμενα την βούληση της
GMCAPITAL να αποσύρει κατά τρόπο αδικαιολόγητο και καταχρηστικό και για λόγους ΑΠΟΛΥΤΩΣ άγνωστους έως σήμερα (και πάντως ΠΑΝΤΕΛΩΣ άσχετους με την Επιτροπή και τις ενέργειές της) το επενδυτικό της ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της εκτάσεως ιδιοκτησίας του Συλλόγου μας στην περιοχή των Χορτατζήδων στην Θεσσαλονίκη, συμπεριφορά στην οποία εξ όσων γνωρίζουμε ο ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ως βασικός αποδέκτης της επιστολής απόσυρσης ενδιαφέροντος) προτίθεται να εγγράφως και με τον ανάλογο τρόπο και τόνο.
 
5.    Κατόπιν της νεοπαγούς αυτής εξέλιξης, καθίσταται πλέον σαφές ότι η πρόταση της GMCAPITAL για τους Χορτατζήδες δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια και κατά συνέπεια η παρούσα Επιτροπή, η οποία θεσμικό της ρόλο και εντολή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ και τον Πρόεδρο του Συλλόγου είχε την αξιολόγηση της σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς επενδυτικής πρότασης, αναγκάζεται να αναστείλλει τη λειτουργία της μέχρι
νεωτέρας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ή άλλης σχετικής με την περαιτέρω
λειτουργία της (σ.σ. της Επιτροπής) πράξης της Διοίκησης του ΓΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ.
 
6.    Ωστόσο, εφόσον κριθεί από την Διοίκηση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ως χρήσιμη η λειτουργία της Επιτροπής μέχρι σήμερα και στο βαθμό που το διενεργηθέν ως τώρα έργο μας δύναται να αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη και βάση τεχνογνωσίας
για την αξιολόγηση μελλοντικών (κατατεθησόμενων άμεσα ή οποτεδήποτε στο
απώτερω μέλλον) επενδυτικών προτάσεων για το φ λ έ γ ο ν ζήτημα της
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου μας, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι η
αδιαμφισβήτητα μεθοδική συνεργασία και αποδοτικότητα των μελών της
Επιτροπής στους 3 μήνες λειτουργίας της αποτελούν εχέγγυα, ΟΧΙ ΜΟΝΟ για
την αξιόπιστη αξιολόγηση οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης, ΑΛΛΑ ΚΑΙ για
την προσέλκυση νέου ενδιαφέροντος
για τα προς υλοποίηση γήπεδα του Συλλόγου στην περιοχή Χορτατζήδων και Μίκρας ως από κοινού ή μεμονωμένα υλοποιούμενα
 
και για το λόγο αυτό:
 
 Με πίστη στις ικανότητες και τις γνώσεις μας ως επαγγελματίες – επιστήμονες, αλλά και θεωρώντας ότι εκφράζουμε όλους τους ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΙΣ που απαιτούν την ΑΜΕΣΗ κατασκευή των ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ γηπέδων και την διασφάλιση ενός οικονομικά εύρωστου και αυτάρκη Συλλόγου:
 
– ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς πάσα κατεύθυνση ότι η Επιτροπή, υπό την παρούσα πλήρως λειτουργική στελέχωσή της,
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ να συνεχίσει το έργο της για την εκπλήρωση του ΟΝΕΙΡΟΥ ΚΑΘΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και κατά συνέπεια
 
       ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ από τη θεσμικά αρμόδια Διοίκηση του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ την ΑΜΕΣΗ σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ με τρόπο σύμφωνο με το ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο
και με θέμα την εκ νέου εξουσιοδότηση της παρούσας  Επιτροπής
Αξιολόγησης ως προς την προσέλκυση ενδιαφέροντος και την ανάλυση –
αξιολόγηση – γνωμοδότηση οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου στην περιοχή της Μίκρας και των
Χορτατζήδων.  
             
 

«Ο ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ….ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΘΕΣ»

 

 
Θεσσαλονίκη, 18.02.2011 – Tα μέλη της Επιτροπής
 
(ακολουθούν υπογραφές στο πρωτότυπο κείμενο)
                                   
 
1. ΑΠΟΣΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, αρχιτέκτονας
2. ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, δικηγόρος
3. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, πολιτικός μηχανικός
4. ΓΗΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σύμβουλος επιχειρήσεων
5. ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, δικηγόρος
6. ΔΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τοπογράφος
7. ΕΛΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, πολιτικός μηχανικός
8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, δικηγόρος
9. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αρχιτέκτονας
10. ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, οικονομολόγος
11. ΜΠΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, οικονομολόγος
12. ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, οικονομολόγος
14. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ αρχιτέκτονας
15. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, πολιτικός μηχανικός
16. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στέλεχος real estate

Σχετικά Άρθρα

Back to Top