Τα τέλη κυκλοφορίας του 2011

Τα βασικά στοιχεία-γνωρίσματα του νέου, πιο απλοποιημένου πλέον καθεστώτος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τη νέα χρονιά, που δόθηκε στη δημοσιότητα υπό τη μορφή εγκυκλίου, …

Επικαιρότητα

Τα βασικά στοιχεία-γνωρίσματα του νέου, πιο απλοποιημένου πλέον καθεστώτος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τη νέα χρονιά, που δόθηκε στη δημοσιότητα υπό τη μορφή εγκυκλίου, είναι τα εξής:

1. Κατάργηση του κριτηρίου της παλαιότητας. Καθιερώνεται ενιαία κλίμακα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα, για όλα τα επιβατικά οχήματα που θα έχουν ταξινομηθεί έως 31/10/2010.

2. Αναλογικότερος τρόπος υπολογισμού με βάση των κυβισμό. Οι κλίμακες διαφοροποιούνται, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται και περισσότερες (από 6 σε 11), κάτι που οδηγεί σε μείωση το καταβληθέντος ποσού για 3,2 εκ. ιδιοκτήτες (το 65% του συνόλου). Το ποσό της μείωσης κυμαίνεται ανά περίπτωση από 12 έως και 330 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο 35% των κατόχων η αύξηση είναι από 16 έως 88 ευρώ.

3. Περιβαλλοντικά κριτήρια για τις νέες ταξινομήσεις από 1/11/2010. Γίνεται πλέον άμεση σύνδεση του τελών κυκλοφορίας με τους ρύπους κάθε οχήματος και συγκεκριμένα με τις εκπομπές διοεξειδίου του άνθρακα.

4. Κατάργηση του ειδικού φόρου μεγάλου κυβισμού στα τέλη και ενσωμάτωσή του στα τελευταία.

Ας δούμε στη συνέχεια πως διαμορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που θα έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31/10/2010, αλλά και για αυτά που θα πωληθούν από 1/11/2010 και εξής.

Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010

Έως 300 κ.εκ.

20 

Από 301 έως 785 κ.εκ.

50 

Από 786 έως 1.071 κ.εκ.

110

Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ.

120

Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ.

220

Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ.

240

Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ.

270

Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ.

600

Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ.

800

Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ.

1.000

Από 4.001 κ.εκ. και άνω

1.200

Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1/11/2010. Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας.

Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ.

0

Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ.

0,80

Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ.

1,00

Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ.

1,50

Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ.

2,00

Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ.

2,25

Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ.

2,50

Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω

3,00

Σχετικά Άρθρα

Back to Top